Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(6. 6. 1986)


Problém č. 1151 – originál

Miroslav Henrych, Příbram

Mat 2. ťahom (10–7)Kontrolná notácia: b. Kh1, Df1, Vd5, Sc1, Sd1, Jc5, Jf7, Pe5, h3, h5 (10), č. Kf5, Db1, Sc2, Sf4, Jf3, Pd7, h7 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom.

Příbramský skladateľ, ktorý aktívne spolupracuje s mnohými šachovými rubrikami, nám do celoročnej skladateľskej súťaže dvojťažiek zaslal jednu svoju úlohu, v ktorej spracoval zámenu dvoch matov po obranách na jednom poli. Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1145 (Schullery): Pokus: 1.Jg7? hrozí 2.Ve6 mat. Vyvracia 1...Ve4!, prerušenie strelca h8 k poľu e5. Pokus: 1.Jf8?. Vyvracia: 1...e5!, blokovanie poľa f8. Pokus: 1.Jc7? Vyvracia: 1...Dd5!, blokovanie poľa c7. Riešenie: 1.Jd8! hrozí 2.Ve6 mat. Tematické obrany, ktoré boli v pokusoch vyvráteniami: 1...Ve4 (AB), e5 (BC), Dd5 (CA) 2.Je4, Jd8, D:c7 mat. V riešení je spracovaná cyklická zámena obranných motívov. Využité sú tieto motívy: A-priame krytie, B-zaclonenie, C-uvoľnenie poľa v matovej sieti. Autorov pokus o pomerne náročnú syntézu témy pokusov a cyklickej zámeny obranných motívov, žiaľ, nevyšiel, lebo úloha má vedľajšie riešenie 1.Dc8! s hrozbou 2.Dd7 mat. Na jedinú obranu 1...Dc6 nasleduje 2.Se5 mat. Autor by sa mal pokúsiť o opravu nekorektnosti. Za úplné 1 riešenie priznávame 4 body.


Blížia sa riešiteľské súťaže

14.-15. júna sa v Šali uskutočnia Majstrovstvá SSR v riešení šachových problémov. Účasť majú zabezpečenú najlepší riešitelia z predchádzajúceho ročníka a nositelia najvyšších výkonnostných tried.

Už na september sa pripravuje Celoštátna súťaž v riešení šachových problémov, ktorá sa uskutoční v Havířove. Východoslovenský kraj bude mať opäť bohaté zastúpenie v týchto súťažiach a veríme, že všetci poprední riešitelia sa na spomínané podujatia zodpovedne pripravujú a zopakujú úspechy z predchádzajúcich ročníkov.


Vzad <<  >> Vpred