Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(25. 4. 1986)


Problém č. 1145 – originál

Stanislav Schullery, Bardejov

Mat 2. ťahom (9–11)Kontrolná notácia: b. Kb8, Db7, Se8, Sh8, Ve3, Jc3, Je6, Pe2, f7 (9), č. Kd6, Dc5, Vd1, Vd4, Pa6, b6, b5, c7, c4, e7, h6 (11), biely začne a dá mat 2. ťahom.

V dnešnej dvojťažke nájdete tému pokusov, kombinovanú s cyklickou zámenou obranných motívov v riešení. Svoje riešenia zasielajte na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1139 (RNDr. Štúň): Zdanlivé hry: 1...Ve2 2.S:d5 Jf5 mat, 1...Sf2 2.V:d5 Jc4 mat. Svojím prvým ťahom biely skryte pokrýva polia čierneho kráľa v matovej sieti. To sa prejaví až po odchode čiernej veže (strelca) z poľa c5 (e6). Blokovanie poľa d5 je antidualové a ešte viac by vyniklo, keby na d5 nestál biely pešiak. Vznikol by vzájomný priesečník – Grimshaw. V pomocných matoch začína čierny (pokiaľ vo výzve nie je uvedené niečo iné). Po analýze sa možno presvedčiť, že nech čierny potiahne akýkoľvek ťah, narušia sa pripravené hry. Vznikajú ale dve nové: 1.S:d5 Jc4 2.Ke6 Sg4 mat. 1.V:d5 Jf5 2.Kc5 Vc2 mat. Harmóniu úlohy zvýrazňuje najmä skutočnosť, že ťahy bieleho jazdca sa po obranách V:d5, S:d5 v zdanlivých hrách a v riešení recipročne zamenia. Vydarená a hodnotná skladba.


Priebežný stav riešiteľskej súťaže (Problémy 1131-1138)

26 bodov: Majerčin (Košice), Bandžuch (Spišská Nová Ves), Revay (Spišská Nová Ves), 25 bodov: Bednár (Kurima), Ing. Peták (Spišský Hrušov), Ing. Holubec (Košice), Perháč (Slovinky), Paluška (Michalovce), 23 bodov: Janočko (Humenné), 22 bodov: Durst (Levoča), Kovaľský (Gelnica), Kruško (Bardejov), 20 bodov: Schlosser (Prešov), Ing. Ružinský (Košice), 18 bodov: Zgola (Brestov), 16 bodov: Kurjan (Poproč), 15 bodov: Pašiak (Trebišov), 12 bodov: Pavliga (Hranovnica), 11 bodov: Béreš (Moldava nad Bodvou). Riešiteľov, ktorí nezískali viac ako 11 bodov, neuvádzame.

Záver štúdie č. 1133 (Hlinka) sme bodovali troma bodmi, úlohu č. 1132 piatimi bodmi, lebo tu sa duál nachádzal v skrátenom vedľajšom riešení a nie v intencii autora. Problém č. 1137 (Klemanič) mal v riešení závažný (bodovaný) duál po obrane 1...K:d5. Vychádza zamýšľané 2.Se4 aj hrozba 2.Sb5.


Vzad <<  >> Vpred