Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 4. 1986)


Problém č. 1144 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 2. ťahom (11–3)Kontrolná notácia: b. Ke7, Sa7, Sb1, Je1, Je5, Pa4, a6, b2, d6, f4, g3 (11), č. Kd5, Pd7, e2 (3), biely začne a dá mat 2. ťahom.

Dnes sa nám predstavuje mladý odchovanec sninského kompozičného krúžku. Jeho dvojťažka je pokusom o spracovanie Lehenovej témy – jedna, dva, tri. Svoje riešenia zasielajte na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, PSČ 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1138 (MUDr. Pribylinec): Zdanlivá hra: 1...K:c6 2.Db7 mat. Zvodnosť: 1.Db7? tempo, 1...K:c4, Ke4, K:e6, J ľub. 2.Db3, c7, Df7 (Dd7), Dd7 mat. Vyvracia 1...J:e6! Riešenie: 1.Da3! tempo, 1...K:c4, K:c6, Ke4, K:e6, J ľub. 2.Db3 (Dc5 duál), Dc5, Dd3, Dd6, Dd6 mat. Hviezdica čierneho kráľa so zámenami matov. Žiaľ, v riešení sa vyskytuje závažný, tematický duál po obrane 1...K:c4, ktorý bodujeme. Aj zvodnostná fáza je znehodnotená duálom po obrane 1...K:e6.


Alexander Alechin

Dňa 24. marca uplynulo 40 rokov od úmrtia Alexandra Alechina, majstra sveta v rokoch 1927-35 a 1937-46. Patril medzi najväčšie osobnosti šachovej histórie. Mal veľké zásluhy o rozvoj šachu na východnom Slovensku. V rokoch 1922, 1923, 1925 navštívil Košice a v roku 1933 Prešov. Zohral tu niekoľko simultánnych produkcií a konzultačných partií, ktoré vždy znamenali mimoriadny prínos pre záujem širokej verejnosti o šachovú hru. Aj napriek tomu, že Alechin dosiahol najväčšie úspechy v praktickej hre, bol vášnivým obdivovateľom šachovej kompozície. Výborne riešil a pamätný je jeho výrok: "V dvojťažke netreba mat hľadať, ale priamo vidieť." Počas svojho života zložil iba jedinú úlohu, aj to naslepo!

A. Alechin, 1914. b. Kc8, Df4, Va8, Je6, Jg6, Pd4 (6), č. Kf7, Sa1, Sc2, Pc6, d6, f6, h6, h5 (8) – 3X. 1.Df5! S:f5 2.Va7 K:e6, K:g6 3.Ve7, Vg7 mat. 1...S:d4 2.Kd7 S:f5 3.Jh8 mat.


Vzad <<  >> Vpred