Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(7. 3. 1986)


Problém č. 1138 – originál

MUDr. Vladimír Pribylinec

Štrbské Pleso

Mat 2. ťahom (8–4)Kontrolná notácia: b. Kc8, Db3, Vh4, Jc4, Je6, Pc2, c6, g6 (8), č. Kd5, Jf4, Pf6, f5 (4), biely začne a dá mat 2. ťahom.

Autor dnešného originálu MUDr. Vladimír Pribylinec v posledných rokoch publikoval svoje úlohy výhradne v Nedeľnej pravde. V súčasnosti pôsobí na novom pracovisku vo Vysokých Tatrách a tak sa rozhodol prispieť aj do nášho Šachového okienka. Vo svojej mereditke spracoval nielen tému hviezdice čierneho kráľa, ale aj zámeny matov. Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1132 (Kubáni): Autorova intencia je nekorektná, lebo riešenie sa dá skrátiť o dva ťahy. 1.a8D Kh2 2.Db8 Kh1 3.Db7 Kh2 4.Dc7 Kh2 4.Dc7 Kh1 5.Dc6 Kh2 6.Dd6 D:d6 7.e:d6 8.d7 c2 9.d8D c1D vychádza hneď 10.Dc7 (10.Db8 Kh1 11.Db7 Kh2 12.Dc7 len predlžuje obsah) D:c7 11.b:c7 Kh1 12.c8D Kh2 13.Dc3 (tiež duál 13.Dg8 a 14.Dg1 mat) Kh1 14.D:h3 mat. Riešitelia si s problémom ľahko poradili a väčšina z nich uviedla riešenie v skrátenej forme. Pretože to je prakticky identické s hlavnou intenciou, úlohu bodujeme šiestimi bodmi (1 bod za duál 13.Dc3, Dg8).


Hlas ľudu – 1984

V jednej z najznámejších medzinárodných súťaží dvojťažiek už roky prebieha súperenie medzi skladateľmi z Československa a zo Sovietskeho zväzu. V poslednom ročníku boli úspešnejší naši zástupcovia, ktorí získali prvé tri ceny. Zo zúčastnených skladieb jasne vyniká skladba Ladislava Kolárika, v ktorej autor pokoril veľkú bariéru, postavenú Slovenskou školou – aktívnu cyklickú zámenu štyroch (!) škodlivých motívov. Nás teší, že v konečnom výsledku nechýbajú ani skladatelia z nášho kraja. Milan Bednár z Kurimy získal III. cenu a Ján Kovalič zo Spišskej Novej Vsi 4. čestné uznanie. Obidvom skladateľom blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

Rozhodcom skladateľskej súťaže dvojťažiek je Ladislav Salai z Martina.


Vzad <<  >> Vpred