Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(4.8.2023)


Skladba č. 1209Nikolaj I. Bantyš

Die Schwalbe 1999

Mat 2. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kg6 Dg2 Sf1 Jb5 Jb8 (5), č. Kc5 Pb7 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou tematického obsahu je zdanlivá hra 1...b6 2.Ja6 mat a zvodnosť 1.Dg3?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1208 (Gleisberg): 1.Jh3! tempo 1...K:h3 2.Dg4 mat, 1...Kh12.Dg1 mat, 1...K:f1 2.Df2 mat, 1...K:f3 2.De4 mat. Téma "hviezdice" čierneho kráľa (varianty po jeho štyroch ťahoch na diagonálne polia) je veľmi stará a bola spracovaná nesčíselnekrát. Táto verzia málo známeho nemeckého autora je zrejme najekonomickejšia a má navyše ideálny úvodník. (ff)


Vzad <<  >> Vpred