Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(11.8.2023)


Skladba č. 1210 – originál

Stanislav Hudák, Brekov

Mat 2. ťahom (5–1)Kontrolná notácia: b. Ke2 Da1 Je7 Pd4 f4 (5), č. Ke4 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň. – Privítame aj ďalšie originály!

Riešenie skladby č. 1209 (Bantyš): Zdanlivá hra 1...b6 2.Ja6 mat, zvodnosť 1.Dg3? hrozí 2.Dd6 mat, 1...Kb6 2.Dc7 mat, 1...Kb4 2.Da3 mat, 1...Kd5! (a prípadne aj 1.Dg4? hrozí 2.Dd4 mat, 1...Kd5 2.Df5 mat, 1...Kb6!), riešenie 1.Da2! tempo 1...b6 2.Dc4 mat, 1...Kb6 2.Da7 mat, 1...Kb4 2.Da3 mat. Rozložená zámena dvoch matov (po 1...b6, 1...Kb6) a pestré ďalšie varianty včítane hrozieb. Všimli ste si, že mat zo zdanlivej hry je modelový? (ff)


Vzad <<  >> Vpred