Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(18.8.2023)


Skladba č. 1211 – originál

Bedrich Formánek, Bratislava

Mat 2. ťahom (5–1)Kontrolná notácia: b. Ke2 Da1 Je7 Pd2 f2 (5), č. Ke4 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1210 (Hudák): 1.De1! tempo 1...K:d4 2.Db4 mat, 1...K:f4 2.Dh4 mat. V podstate veľmi jednoduchá symetrická miniatúrka obsahuje iba dva varianty, ale má pekný úvodník (poskytuje čiernemu kráľovi pole d4) a dva "ideálne" maty (modelové, na ktorých sa podieľajú všetky kamene na šachovnici). A navyše, jej obsah dostáva ďalší rozmer v porovnaní s dnešnou skladbou, ktorej autorovi sa podarilo vytvoriť zaujímavý kvázidvojník (či náprotivok) premiestnením oboch pešiakov... (ff)


Vzad <<  >> Vpred