Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(25.8.2023)


Skladba č. 1212Carl E. Neuhaus

American Chess Bulletin 1940

Mat 2. ťahom (4–2)Kontrolná notácia: b. Kd4 Da2 Sh5 Jb3 (4), č. Kc2 Pb2 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme vo štvrtok 31. augusta.

Riešenie skladby č. 1211 (Formánek): 1.Da5! tempo 1...Kd4 2.Dd5 mat, 1...Kf4 2.Df5 mat. Opäť veľmi jednoduchá symetrická miniatúrna tempovka obsahuje iba dva varianty, má pekný úvodník (poskytuje čiernemu kráľovi pole d4), ale nie modelové maty. Ide vlastne o kvázidvojník či náprotivok ku skladbe 1210, vzniknutý premiestnením dvoch pešiakov a vytvárajúci zámenu dvoch matov. Smolu však mal autor 1210, keďže k jeho skladbe sa našiel ekvivalentný predchodca: Elios Camponovo, Schweizerische Schachzeitung 1945... (ff)


Vzad <<  >> Vpred