Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(31.8.2023)


Skladba č. 1213Kenan Velichanov

I. cena v tem. turnaji

Problemist Ukrajiny 2018

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Ka4 Dc7 Jb6 Pb7 (4), č. Ka6 Da7 Sa8 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Tematickou súčasťou obsahu je zvodnosť 1.Dc6? tempo s variantmi po 1...S:b7, D:b6, Db8 a vyvrátením 1...D:b7!. Riešenie prinesieme v piatok 8. septembra.

Riešenie skladby č. 1212 (Neuhaus): 1.Da5! tempo 1...K:b3 2.Sd1 mat, 1...Kb1 2.Sg6 mat, 1...b1D 2.Dc3 mat, 1...b1J 2.Da2 mat. V patovej pozícii výborný úvodník (dáva kráľovi dve polia) a štyri perfektné varianty so súbojom č. kráľa s b. strelcom, s dvoma premenami č. pešiaka a návratom dámy... (ff)


Vzad <<  >> Vpred