Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(8.9.2023)


Skladba č. 1214Volodymyr Pypa

Kudesnik 1991

Mat 2. ťahom (5–1)Kontrolná notácia: b. Kf1 Da3 Vh6 Se5 Pd4 (5), č. Ke4 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme vo štvrtok 14. septembra.

Riešenie skladby č. 1213 (Velichanov): Zvodnosť 1.Dc6? tempo 1...S:b7 2.D:b5 mat, 1...D:b6 2.b:a8D mat, 1...Db8 2.Jc8 mat, 1...D:b7!, riešenie 1.Jc4 tempo 1...Dg1(a pod.) 2.b8J mat, 1...Db8(Db6) 2.Db6 mat, 1...D:b7(S:b7) 2.Da5 mat. Zámena troch matov, pričom však treba zdôrazniť veľmi zaujímavú motivačnú náplň – predĺžené obrany dámy, dve premeny pešiaka, mat s väzbou dámy, batériový mat, blokovanie poľa a pod. A všetko absolútne bez duálov. Ani nie div, že táto aj keď "iba" miniatúrna dvojťažka sa dostala do Albumu FIDE... (ff)


Vzad <<  >> Vpred