Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(14.9.2023)


Skladba č. 1215Zacharias Fjellström

Springaren 1953

Mat 2. ťahom (3–4)Kontrolná notácia: b. Ke1 Dg6 Vd5 (3), č. Kf3 Jd2 Pe3 f4 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu je zdanlivá hra 1...e2 2.Vd3 mat. Riešenie prinesieme v piatok 22. septembra.

Riešenie skladby č. 1214 (Pypa): 1.Da6! tempo 1...Kf3/Ke3 2.De2 mat, 1...Kd5 2.Dc6 mat, 1...Kf5 2.Dg6 mat. Veľmi dobrý úvodník pridáva čiernemu kráľovi ďalšie dve voľné polia, ale obsah nesporne obohacujú tri menšie zvodnosti so zámenami matov: 1.Dc1? tempo 1...Kf3/Kf5 2.Df4 mat, 1...Kd3!, 1.Vc6? tempo 1...Kd5 2.Df3 mat, 1...Kf5!, 1.Vg6? tempo 1...Kf5 2.Dd3 mat, 1...Kd5!. Takáto dvojťažka je iste vhodná na riešiteľskú súťaž pre začiatočníkov. (ff)


Vzad <<  >> Vpred