Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(22.9.2023)


Skladba č. 1216Vladimir Fedotov

3. čestné uznanie

Smena (Moskva) 1989

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kf2 Dc3 Sb2 Jd8 (4), č. Kd5 Jf5 Pd7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1215 (Fjellström): Zdanlivá hra 1...e2 2.Vd3 mat, 1.Vg5 tempo 1...e2 2.Dd3 mat, 1...Jd2~ 2.Dc6 mat, 1...Je4 2.Dh5 mat. Zámena matu po 1...e2 a predĺžená obrana jazdca, keď jazdec bráni "sekundárnej" hrozbe 2.Dc6 mat, vzniknutej po jeho ľubovoľnom ťahu (zdvihnutí zo šachovnice). Za zmienku ešte stojí malá zvodnosť 1.Dh5+? Kg2/Kg3 2.Vg5 mat, 1...Ke4! s recipročnou zámenou prvého ťahu a matu, ibaže so zámenou obrany Je4 na ťahy kráľa. (ff)


Vzad <<  >> Vpred