Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(29.9.2023)


Skladba č. 1217Leo Valve

III. cena

Nya Norrland TT 1943

Mat 2. ťahom, pozri text (4–1)Kontrolná notácia: a) b. Kb7 Ve6 Jc7 Pg7 (4), č. Kd7 (1), b) Ve6 na e4, c) v b) Pg7 na f7, d) v c) Jc7 na b3; vo všetkých štyroch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1216 (Fedotov): Pred úvodníkom sú pripravené maty na každý ťah čierneho: 1...Kd6 2.Dc5 mat, 1...Ke4 2.Df3 mat, 1...d6 2.Dc6 mat, 1...Jf5~ 2.Dd4 mat. Jediným úvodníkom bieleho, ktorý všetko zachová, je 1.Sa1! – a čierny sa dostáva do nevýhody z ťahu. Je však zaujímavé, že autor nenašiel oveľa lepší prvý ťah. Stačí premiestniť Dc3 na b4 a nový úvodník 1.Db4-c3!! dáva čiernemu kráľovi dve voľné polia... (ff)


Vzad <<  >> Vpred