Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(6.10.2023)


Skladba č. 1218Theodor Siers

Hannoverscher Kurier 1930

Mat 2. ťahom (3–4)Kontrolná notácia: b. Kd7 Dh3 Vb4 (3), č. Kd5 Jd8 Pc7 e7 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1217 (Valve): a) 1.g8J! tempo 1...Kd8 2.Vd6 mat, b) (Ve6 na e4) 1.g8D! hrozí 2.Dd5 mat (aj po 1...Kd6), c) (+ Pg7 na f7) 1.f8S! hrozí 2.Vd6 mat (aj po 1...Kd8), d) (+ Jc7 na b3) 1.g8V! tempo 1...Kd6 2.Vd8 mat. Štvorčatá s postupnými premenami pešiaka na J-D-S-V. Tejto populárnej téme sa hovorí všepremena, ale častejšie sa používa nemecký termín Allumwandlung. (ff)


Vzad <<  >> Vpred