Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 2. 1966)


Problém č. 225

V. N. Boboško, SSSR

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKh5 Dg2 Sa2 Pc7 g3 (5), čKf6 Sh4 (2) – dvojťažka.


Kapitoly z histórie šachu

Veľmajstri stredoveku. Šatrang bol obľúbený u národov strednej Ázie hlavne v VIII. až X. storočí. Je aj preto prirodzené, že najlepší "šachisti" boli Arabi. Prvým veľkým šachistom, o ktorom hovoria dávne kroniky bol Abu-Gafiz Šatrandži, dvorný básnik arabského kalifa Charun al Rašida r. 786-809. Dobrými šachistami boli Džabir al-Kufi, Abdalžafar Ansari, Naim al-Chadim a Zajrab Katan. Oslovovali ich titulom "alija", čo zodpovedá dnešným veľmajstrom. V prvej polovici IX. storočia bol silným hráčom šatrangu Bagdad al-Adlí. Mnoho rokov nemal súpera a až roku 850 ho v matche porazil talentovaný al-Razi. Najslávnejším však bezosporu bol Abu-Bakr as-Súlí, ktorý bol najsilnejším šachistom od r. 905 až do svojej smrti r. 946. Ešte dnes povedia Arabi: "Hrá ako as-Súlí", ak chcú niekoho odmeniť za jeho šachové majstrovstvo.

O tom, že majstrovstvo týchto prvých "šachistov" bolo veľké, svedčia dnes mnohé arabské rukopisy. Prvý zachovalý pochádza z Bagdadu a napísali ho Abu Ishaq Ibráhim b. al-Mabárak b. Ali al-Madubahhab roku 1140. Žiaden z týchto rukopisov však nepojednáva špeciálne o šachovej hre. Účelom týchto prvých "šachových kníh" nebolo teda vysvetliť základy šachovej hry, ale len vybrať typické otvorenia a záverečné kombinácie, ktoré by mohli prospieť hráčom. (Pokračovanie) I. G.


Vzad << >> Vpred