Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(17. 10. 1980)


Úloha č. 843

Milan Bednár, Kurima

Originál pre VN

Mat 2. krokom (10–7)Kontrolná notácia: b. Ke2, Df7, Ve8, Se7, Jf5, Jh6, Pc3, d5, f4, h2 (10), č. Ke4, Va6, Pa5, c5, d7, e5, h4 (7).


Riešenie problému č. 838 od S. Schulleryho z Bardejova. b. Kg4, De6, Va4, Ve2, Sb6, Sg2, Pb3 (7), č. Kd3, Pc3, c4, d5, f4, g5 (6): 1.Sa5 tempo! 1...Kd4 2.D:d5 mat, 1...c2 2.Vd2 mat, 1...c:b3 2.Da6 mat, 1...d4 2.De4 mat (D:c4 mat) duál 1...f3 2.De3 mat. Za túto úlohu bolo možné získať 3 body.


Stav riešiteľskej súťaže po 11. kole

V. Pipta (Trebišov) a S. Schullery (Bardejov) po 48 bodov. Z. Fenďa (Gelnica) 46 bodov. M. Bednár (Kurima) a S. Kovaľský (Gelnica) po 45 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), K. Durstová (Spišský Štvrtok) a O. Mihalčo (Košice) po 42 bodov. J. Majerčin (Košice) 41 bodov. P. Durst (Vyšné Hágy) a Ing. J. Kovalič (Spišská Nová Ves) po 39 bodov. L. Matoňák (Poprad) 38 bodov. Ing. A. Bidleň (Humenné) a J. Šefčík (Bijacovce) po 35 bodov. L. Bleha (Veľké Kapušany), A. Nandráži (Kameňany) a J. Fábry (Poprad) po 34 bodov. Z. Kostrub (Zemplínske Hradište) 33 bodov. D. Hami (Košice) 32 bodov. M. Puci (Zemplínske Hradište) 31 bodov. B. Borovský (Spišská Nová Ves) a Ing. B. Tkáč (Bardejov) po 27 bodov. F. Svozil (Košice) 25 bodov. M. Kochan (Humenné) 23 bodov. M. Kašper (Levoča) 22 bodov.

Na ďalších miestach k zmenám nedošlo.


Vzad <<  >> Vpred