Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 3. 6. 1980)


Problém č. 265

Pál Benkő

I. cena

Magyar Sakkélet 1967

Biely remizujeKontrolná notácia: biely Kf1 Sb8 (2 kamene), čierny Kh3 Va2 Pf2 (3 kamene), biely začne a aj pri najlepšej obrane čierneho vynúti remízu. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 258 vyhrávajú: Florián Hatala z Košíc, Jozef Holička z Bratislavy a Vladimír Lauko z Nových Zámkov.

Riešenie problému č. 262 (Troickij): 1.Kg6 Jf8+ 2.Kf7 Jd7 3.Je6+ Kc8 4.Ke7 Jb8 5.Jd6 mat (2...Jh7 3.Je6+ Kd7 4.Jc5+ Kc7 5.Je4 a vyhrá). Nečakaný mat s využitím blokovania poľa jazdcom.

Známy veľmajster praktického šachu Pál Benkő sa narodil vo Francúzsku (15. 7. 1928), bol maďarskej národnosti, ale dnes je občanom USA, i keď žije striedavo tam a v Maďarsku. A mimoriadny je nielen jeho životopis, ale aj vzťah ku kompozičnému šachu: zložil dosiaľ okolo 100 problémov rozličných druhov a získal vyše 20 cien na kompozičných turnajoch, z toho 10 prvých. Jednu predstavujeme na dnešnom diagrame: ide o veľmi jemnú štúdiu, v ktorej nevedie k cieľu 1.Sd6? Va6! 2.Sc5 Kg3 3.S:f2+ Kf3!, ani 1.Se5? Va5 2.Sf6 Vf5! atď., ale len 1.Sc7! Vb2 2.Sd6 Vc2 atď., pričom pointa je v piatom a šiestom ťahu. Veríme, že idei tejto štúdie naši riešitelia porozumejú, i keď je trocha náročnejšia, než je v našej rubrike zvykom.


Vzad <<  >> Vpred