Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(13. 5. 1980)


Problém č. 262

Alexej Alexejevič Troickij

"64" 1941

Biely vyhráKontrolná notácia: biely Kh5 Jc4 Jf4 (3 kamene), čierny Kd8 Jh7 Pc6 (3 kamene), biely začne a aj pri najlepšej obrane čierneho vynúti výhru. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien. (Analýzy postavení po braní čierneho jazdca netreba uvádzať.)

Knihy za riešenie problému č. 256 vyhrávajú: Jozef Budáč z Vígľaša, Belo Klescht z Košíc a Juraj Lažo zo Svidníka.

Riešenie problému č. 259 (Hlinka): 1.Jf6 Vc1+ 2.Kd7 Vd1+ 3.Ke7, 2...S:g4+ 3.J:g4 Vd1+ 4.Ke1+ 5.Kf7 Vf1+ 6.Ke6 Ve1+ 7.Je5 Vg1 8.Jf3+ a vyhrá. Tento variant bol zrejme autorovou intenciou, i keď riešenie v Šachovom umení tomu nenasvedčovalo.

Slávny ruský šachový skladateľ Alexej Troickij (1866–1942) bol aj známym teoretikom koncoviek. Mimoriadne zásluhy má najmä na rozpracovaní koncoviek typu dvaja jazdci proti pešiakovi, kde dokázal výhru bieleho, ak blokovaný čierny pešiak nepostúpil ďalej ako na pole a4, b6, c5, d4, e4, f5, g6, h4. Svoje výskumy potom ilustroval na rade štúdií. Jednu z nich vidíme na dnešnom diagrame: čierny má dokonca aj jazdca, ale toho podľa teórie nesmie stratiť – a práve snaha o jeho záchranu privodí nečakaný záver.


Vzad <<  >> Vpred