Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 6. 5. 1980)


Problém č. 261

Ladislav Salai jr.

Pravda 9. 1. 1976

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kd1 Db3 Ve8 Sg3 Sg8 Jc6 Jh3 Pg2 (8), č. Ke3 Vh6 Sd3 Se1 Je4 Jg6 Pc5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 255 vyhrávajú: Emil Ilečko zo Sniny, Anna Lapková z Myjavy a Anton Macko zo Šišova.

Riešenie problému č. 258 (Blunár): Zdanlivé hry 1...S:c6, S:c4, J:d6, Dh4, Jc5 2.Je:c6, V:c4, D:d6, J:f3, Sc3 mat a navyše 1...Je7 2.f:e7 mat, riešenie 1.Jd7 hrozí 2.Ve4 mat, po uvedených obranách v poradí 2.Ja:c6, Sc3, V:d6, d:e3, S:c5 mat a navyše 1...f5 2.D:h8 mat. Zámena piatich matov a ešte jedna voľná zámena – to je aj na skúseného autora výborný výkon.

Súťaž začínajúcich autorov 1976 priniesla úspechy celému radu slovenských skladateľov. Druhé miesto obsadil osemťahovým samomatom Ľubomír Širáň, tretie štvorťažkou Peter Polák a štvrté opäť dvojťažkou Ladislav Salai jr. Je to syn známeho martinského šachového skladateľa, ktorý už dosiahol pekné úspechy aj v praktickom šachu. Vo vyznamenanej úlohe spracoval dokonalým spôsobom trojfázovú zámenu obranných motívov: kto chce obsahu porozumieť, musí "prekontrolovať" zvodnosti 1.Sd5? a 1.Da3?.


Vzad <<  >> Vpred