Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(15. 4. 1980)


Problém č. 258

Štefan Blunár

2. čestné uznanie

"Lačný 50" C 8. 12. 1976

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kf7 Dd8 Vc1 Ve6 Sb4 Sc6 Ja7 Je5 Pc4 d2 d6 (11 kameňov), čierny Kd4 Df2 Sb5 Sh8 Jb3 Jc8 Pa6 d3 e3 f3 f6 (11 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 250 a 251 vyhrávajú: Karel Henc z Brna, Vladimír Krejčí z Vrchlabí, Štefan Pavličko zo Svitu, František Pribula zo Sniny a František Rochovský z Pohorelej, okr. Banská Bystrica.

Riešenie problému č. 255 (Labai): 1. zvodnosť 1.Kc8? (dáva kráľovi 1 únikové pole c6) tempo, 1...K:c6 2.Sf3 mat, vyvrátenie 1...c:d6!, 2. zvodnosť 1.Jc4? (polia c4, e4) tempo 1...K:c4, Ke4 2.Se6 De5 mat, 1...b:c4!, riešenie 1.Jf5 (c4, e4, e6) tempo, 1...Kc4, Ke4, Ke6 2.Je3, Dd4, J:c7 mat. Riešitelsky pôsobivá téma poskytovania postupne väčšieho počtu únikových polí čiernemu kráľovi.

Do "širšieho kádra reprezentantov" v kompozičnom šachu patrí aj Štefan Blunár zo Zvolena (narodený 12. decembra 1954), dnes už takmer absolvent Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline. Jeho najnovším úspechom (aj keď iba v dôsledku neskorého uverejnenia výsledku) je víťazstvo v celoštátnej súťaži začínajúcich autorov roku 1976 (prvotinu mal uverejnenú roku 1973), a to dvojťažkou, ktorá obsahuje zámenu piatich matov a ešte niečo navyše. Všimnúť si treba spoIu šesť zdanlivých variantov.


Vzad <<  >> Vpred