Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(11. 3. 1980)


Problém č. 255

Zoltán Labai

3. pochvalná zmienka

Pedagógusok lapja 1978

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb7 Db2 Sg4 Jd6 Je8 Pb4 c6 d2 e7 f7 g6 (11), č. Kd5 Pb5 b6 c7 d3 g7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu Technických novín, ul. Obrancov mieru č. 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 247 a 248 vyhrávajú: Imrich Bandžuch zo Spišských Vlachov, Jozef Budač z Vígľaša, Michal Máčaj z Gbelov a Ľubomír Ridzoň z Michalovej, okr. Banská Bystrica.

Riešenie problému č. 252 (Alaikov): 1.c8S 2.Sa6 3.Sd3 4.Sb1 5.Kc2 6.Jd2 7.e4 8.e5 9.e6 10.e7 11.e8V 12.Ve2 D:e2 pat, nešlo 11.e8D? pre povinné 11...D:h5 pat. Bude iste zaujímavé, ako dokážu skladatelia využiť možnosť dvoch riešení, dvojníkov a duplexov v tomto type problémov.

Aj keď úspech z turnaja maďarského Tungsramu naši autori zrejme tak skoro nezopakujú, neuplynie takmer mesiac, čo sa dozvedáme o nových vyznamenaniach v medzinárodných turnajoch. Jedným z posledných je pochvalná zmienka Zoltána Labaiho z Milanoviec (okr. Nové Zámky) v turnaji maďarského pedagogického časopisu. Rozhodca Alexander Pituk ju udelil za pekné spracovanie obľúbenej témy "jeden–dva–tri". O čo ide, pochopí každý riešiteľ, ktorý si okrem riešenia všimne aj zvodnosti 1.Kc8? a 1.Jc4?. – Týmto problémom obnovujeme náš seriál turnajových a tvorivých úspechov slovenských autorov dvojťažiek.


Vzad <<  >> Vpred