Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19. 2. 1980)


Problém č. 252

Venelin Alaikov

Vypísanie II. WCCT, 1980

Sériovoťahový reflexný

pat 12. ťahomKontrolná notácia: b. Kd2 Je4 Pa2 c7 e3 (5), č. Kb4 Dh5 Pa3 a4 b2 (5), biely vykoná bezprostredne za sebou 12 ťahov, tak, aby mu čierny mohol dať jednoťahový pat, sám sa však možnosti patu musí vyhnúť. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 249 (Lačný): 1.De3 De5 2.De4 Dh2 mat, 1.De4 S:g5 2.De5 D:e5 mat, 1.De5 V:d4 2.De3 D:e3 mat. Ak sa skúma, prečo nejde ihneď 1.De4 De5?, 1.De5 S:g5?, 1.De3 V:d4?, príde sa na to, že pravdepodobne nie je splnená podmienka témy, podľa ktorej prvý ťah čierneho má umožniť, alebo neznemožniť prvý ťah bieleho. Definitívnu odpoveď však môže dať len rozhodca tohto oddelenia.

K téme trojťažiek (č. 235) je v oficiálnom vypísaní II. svetovej súťaže dôležité spresnenie: zrušenie krytia matového poľa v prvých ťahoch čierneho sa musí uskutočniť vlastným priviazaním čiernych figúr (ako je to v príklade).

Druhý nový "oficiálny" príklad sa zjavil v oddelení sériovoťahových problémov – je na dnešnom diagrame. V tomto odelení sa podľa propozícií pripúšťajú aj skladby s viacerými riešeniami, prípadne dvojníkové, alebo duplexové, čo platí pre oddelenie pomocných matov (č. 229).


Vzad <<  >> Vpred