Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(12. 2. 1980)


Problém č. 251

László Lindner

Vypísanie II. WCCT, 1980

Pomocný mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ke7 Sa2 Jh4 Pe3 (4), č. Ke5 Pd7 e4 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 244 vyhrávajú: Ivan Lapka z Myjavy, Andrej Radič z Levoče a Ján Repček z Košíc.

Riešenie problému č. 248 (Velimirović): Pokusy 1.Ve4? g5!, 1.Ve5? f:e3!, 1.Ve6? b4!, riešenie 1.Ve8 tempo 1...g5, f:e3, b4 2.Sh7, Vd8, Sc4 mat. V riešení sa veža vyhne zacloneniam – ináč vychádza všetko ako pred úvodom.

V oficiálnom vypísaní II. svetovej súťaže v kompozičnom šachu, ktoré sme dostali 21. januára t. r., je uvedená definitívna zasielacia lehota pre zásielky jednotlivých štátnych družstiev – 15. februára 1981 – a okrem množstva ďalších organizačných detailov aj dva nové príklady. Jeden z nich, veľmi jednoduchý a schematický, poukazuje na druhú možnosť témy pomocných matov (č. 229): Čierny neťahá na konečné pole v prvom ťahu (1.d5?), lebo by tým zabránil prvému ťahu bieleho (1...Sa2–e6) – preto si zvolí "pomalšiu" cestu. Pravdaže, tento problém bude pre našich riešiteľov obzvlášť ľahký a skladateľom sa neodporúča, aby ho nasledovali.


Vzad <<  >> Vpred