Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(22. 1. 1980)


Problém č. 248

Milan Velimirović

Bulletin SK FIDE 1979

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kd1 Ve7 Sb2 Sg8 Je3 Pf3 g2 h6 (8 kameňov), čierny Kd3 Sa4 Pb3 b5 f4 g3 g6 h7 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenia problémov č. 239 a 240 vyhrávajú: Ivan Lapka z Myjavy, František Rochovský z Pohorelej, okr. Banská Bystrica, Miroslav Rybár zo Žiliny a Šachový kútik pri Gymnáziu M. Hatalu z Trstenej.

Riešenie problému č. 245 (Steudel): 1.h4 2.h5 3.h6 4.h7 5.h8S! (6.h8V,D? 7.Ve8 pat!) 6.Se5 7.Sh2 8.Sg1 f:g1S pat. Chutný, ale na očakávanú úroveň svetovej súťaže príliš jednoduchý problém.

Ešte raz sa vrátime k dvojťažkovej téme č. 233 a uvedieme prvý oficiálny príklad známeho juhoslovanského skladateľa Milana Velimirovića. Podľa neho samého ide len o schému, ktorej ideou bolo spracovanie troch rozličných foriem zaclonenia jednej bielej figúry druhou: 1.Ve4? tempo g5! a už nejde 2.S:h7 mat?, pretože veža predbežne prerušila líniu h7 – d3, 1.Ve5? f:e3! 2.Vd5 mat? Kc4! pre zaclonenie strelca v druhom ťahu, 1.Ve6? b4! 2.Sc4? pre priame zaclonenie strelca znemožnením jeho pohybu. Súvisí riešenie s týmito pokusmi?


Vzad <<  >> Vpred