Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(22. 1. 1980)


Problém č. 249

Ľudovít Lačný

8. miesto

Budapešť–Bratislava

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešenia (č. K v šachu)Kontrolná notácia: b. Kf8 De7 Vh4 Sd2 Sh3 Je1 Jh1 Pc4 d3 d6 f3 (11), č. Ke2 Df4 Vg7 Sd1 Sh6 Jg5 Pc5 d4 d7 f5 (10), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, tri riešenia. Dve z nich (okrem uvedeného) pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín s označením ŠACH. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 241 vyhrávajú: Andrej Radič z Levoče, Miroslav Havran z Přerova a Gabriel Török z Nových Zámkov.

Riešenie problému č. 246 (Lačný): Zvodnosti 1.Jc2? f4! (2.Db1 mat?), 1.Jc6? De3! (2.Da8 mat?), 1.Jf3? Dd2! (2.Dh1 mat?), 1.Je6? Dc1! (2.Dd4 mat?), riešenie 1.J:f5 a teraz hrozí jediný mat 2.Db1, kým ostatné (predtým) hrozby vychádzajú vo variantoch 1...De3 2.Da8 mat, 1...Dd2 2.Dh1 mat, 1...Dc1 2.Dd4 mat. A na záver 1...K:f5 2.Sh7 mat. Jedna z najlepších Lačného dvojťažiek.

Je zaujímavé, že aj príklad na tému pomocných matov v II. svetovej súťaži nájdeme v tvorbe Ľudovíta Lačného, hoci ide o jeho jediný korektný pomocný mat. Jedno z riešení prebieha takto: Pokus 1.De4 De5? s hrozbou 2...Dh2 mat nevyjde, lebo čierny nemá vyčkávací ťah, preto sa čierna dáma odhodlá k okľuke 1.De3! De5 2.De4! Dh2 mat. Riešitelia musia nájsť ďalšie dve riešenia a tí najlepší sa môžu pokúsiť odpovedať na otázku, či je splnená aj druhá podmienka v definícii témy.


Vzad <<  >> Vpred