Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 5. 2. 1980)


Problém č. 250

Theodor Steudel

Die Schwalbe 15. 12. 1964

Sériovoťahový reflexný

mat 6. ťahomKontrolná notácia: biely Ka1 Vg7 Sb8 Pa7 b3 b6 b7 c5 f7 (9 kameňov), čierny Kh2 Sh8 Ja8 Pc2 c7 h3 (6 kameňov), biely vykoná bezprostredne za sebou 6 ťahov tak, aby mu potom čierny dal mat prvým ťahom, sám sa však matovej možnosti musí vyhnúť. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 242 a 243 vyhrávajú: Ján Cíbik z Lednických Rovní, Michal Méri z Dunajskej Stredy, Marián Schaubner z Pezinka a Ondrej Trnavský z Hriňovej.

Riešenie problému č. 247 (Gorgiev): 1.f5+ K:f5 2.Jh6+ V:h6 3.f7 Jg5+ 4.S:g5+ K:g5 5.h4+ Kg6! 6.f8S! a vyhrá – 6.f8D? by bol pat. Podľa širšej definície témy sa pat objaví v pokuse, ale taktiež bezprostredne po premene pešiaka na dámu. Nezáleží pritom na spôsobe výhry, v skutočnom riešení premena pešiaka nie je predpísaná.

A ešte raz sa vrátime k téme "č. 237". V jednom z prvých sériovoťahových reflexných matov spracoval ich "vynálezca" tzv. AUW, čo je všeobecne používaná skratka pre premeny pešiakov na všetky štyri druhy figúr. Poradie však treba zvoliť opatrne: nejde napr. ihneď 1.b:a8S?, pretože potom by bol nútený biely (podľa základnej podmienky tohto druhu problémov) dať mat 2.S:c7. Ako sa tejto nepríjemnosti vyhnúť?


Vzad <<  >> Vpred