Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(15. 1. 1980)


Problém č. 247

Tigran B. Gorgiev

V.–VI. cena e. a. Severokaukazský

zväz šach. skladateľov 1929

Biely vyhráKontrolná notácia: b. Kf3 Sd8 Jf7 Pf4 f6 h2 (6), č. Ke6 Vg6 Je4 Ph5 h7 (5), biely začne a vynúti výhru. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 238 vyhrávajú: Miloslav Šimonič z Michaloviec, O. Šmál zo Sliača a Pavol Vychovalý z Podolínca.

Riešenie problému č. 244 (Zappas): Pokusy 1.Se4? hrozí 2.D:c6, D:d4, D:f7 mat, 1...D:f6!, 1.Sc5? hrozí 2.Vb4 mat, 1...Ve4! (a nejde 2.D:c6 mat?), 1.Sd6? Se4! (2.D:d4 mat?), 1.Se7? Je4! (2.D:f7?), riešenie je preto len 1.Sf8 hrozí 2.Vb4 mat, 1...Ve4, Se4, Je4 2.D:c6, D:d4, D:f7 mat (ako to bolo aj v pripravených hrách). Typické, ale pritom veľmi pekné spracovanie témy pokusov – nie div, že dvojťažka sa dostala do Albumu FIDE.

Štúdiová téma II. svetovej súťaže v kompozičnom šachu (č. 228) pripúšťa aj premenu pešiaka na dámu s patom v pokuse. Pekný príklad sme našli v diele vynikajúceho sovietskeho šachového skladateľa, ináč doktora lekárskych vied, Tigrana Borisoviča Gorgieva (30. 8. 1910 – 13. 12. 1976), pravda, v tom čase ešte len 19–ročného kompozičného "tovaryša". Prvé tri ťahy autorského riešenia sú 1.f5+ K:f5 2.Jh6+! V:h6 3.f7 – trojťahový záver prenecháme našim riešiteľom.


Vzad <<  >> Vpred