Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 1. 1. 1980)


Problém č. 244

Byron Zappas

III. cena

Nederland. Bond v P. 1966

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kb6 Dd7 Vb3 Sb4 Sf5 Jc7 Je2 Pa2 a5 f6 (10 kameňov), čierny Kc4 Dh4 Va1 Vg4 Sg1 Sh1 Jb1 Jf2 Pa6 c6 d4 f7 (12 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 236 a 237 vyhrávajú: Imrich Bandžuch zo Spišských Vlachov, Vladimír Krejčí z Vrchlabí, Ivan Provazník z Hodonína a Ladislav Salai jr. z Martina.

Riešenie problému č. 241 (Haring): Zdanlivé hry 1...f:e4, f:g4 2.Se6, Sd5 mat, 1.e6 tempo 1...f:e4, f:g4 2.Sh5, Sg6 mat – je to zámena matov zo skrytej batérie, keďže sa uplatní až po odchode Pf5. Navyše je v probléme zámena matu po 1...K:e4: pred úvodníkom 2.De3, po ňom 2.Dd4.

Na tému "č. 233" dnes prinášame ešte jeden zaujímavý príklad od známeho cyperského šachového skladateľa Byrona Zappasa. Sú v ňom predovšetkým tri pripravené hry 1...Ve4 2.D:c6 mat, 1...Se4 2.D:d4 mat, 1...Je4 2.D:f7 mat a potom tematické tri pokusy strelcom b4, ktoré nevedú k cieľu pre zaclonenie dámy: 1.Sc5? (hrozí 2.Vb4 mat) Ve4!, (prerušená línia c6–c4), 1.Sd6? Se4! (d7–d4), 1.Se7? Je4! (d7–f7). Okrem toho stojí za zmienku pokus 1.Se4? s tromi hrozbami a vyvrátením 1...Df6! Žiaľ, ako to už pri dvojťažkách tohto druhu býva, riešenie neprinesie nič nového.


Vzad <<  >> Vpred