Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 8. 1. 1980)


Problém č. 246

Ľudovít Lačný

I. cena

Čs. šach 1958

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb8 Da1 Ve8 Vh5 Sg8 Jc7 Jd4 Pb3 b5 e2 f2 g3 (12), č. Ke4 Dg5 Sh6 Jf7 Pb6 e5 f5 f6 g4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 243 (Latzel): Zvodnosti 1.Jd2? Sg7!, 1.Je3? c6!, 1.Je5? s hrozbami 2.Jf3 a Jg4 mat, vyvrátenie 1...Jc1, riešenie 1.Jb2 hrozí 2.Se5 mat, 1...S:b2 2.V:b2 mat. Cyklus dvojitých hrozieb (AB–BC–CA) a jemu odpovedajúci cyklus tematických polí g1–g2–h1 sa využíva vo zvodnostných fázach na originálnu útočno–obrannú kombináciu. Riešenie nemá s týmto komplexom vlastne nič spoločné, a to môžu niektorí rozhodcovia pokladať za závadu.

Téma "č. 233" sa nachádza aj v jednej z najlepších dvojťažiek nášho majstra športu Ľudovíta Lačného. Viac hrozieb bude azda pripomínať Latzelovo č. 243, ale aký to rozdiel v obsahovom bohatstve a myšlienkovej hĺbke! Zvodnosť "ľubovoľným ťahom" Jd4 by viedla k piatim hrozbám (Db1, Da8, Dh1, Dd4, Da4), pravda, konkrétne odstupy vždy jednu z nich vylúčia v dôsledku zaclonenia jednej z bielych línií: 1.Jc2? f4 (a neide 2.Db1 mat?), 1.Jc6? De3! (2.Da8 mat?), 1.Jf3? Dd2! (2.Dh1 mat?). Úlohou riešiteľov bude nájsť poslednú zvodnosť – a potom riešenie.


Vzad <<  >> Vpred