Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 4. 9. 1979)


Problém č. 229

Attila Benedek

Tungsram C 31. 3. 1978

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Vc1 na c7Kontrolná notácia: b. Kg6 Vc1 Sf6 Jf5 Pb3 g3 (6), č. Kc5 Dc6 Vb6 Vd1 Sc2 Sh4 Ja2 Je2 Pb4 b5 d7 h6 (12), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom. Riešenie pozície b) pošlite na adresu redakcie Technických novín s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 226 (Guarinus): a) 1.Kd6 Kd8 2.Vf8 mat, b) 0...Kd8 1.Vc5 Ke8 2.Vc8 mat. Je pravdepodobné, že tento problém sa vyskytol už len v rukopise Civis Bononiae (Občan bolognský), ktorý vznikol okolo r. 1450 n. l. P. Guarinus by potom mohol byť prvým plagiátorom v oblasti kompozičného šachu...

V II. svetovej súťaži sa bude súťažiť aj v oddelení veľmi populárnych dvojťahových pomocných matov. Téma znie takto: Čierny kameň by mohol v úvodníku ťahať na pole A. Aby však umožnil prvý ťah bieleho (alebo nezabránil mu), ťahá najprv na pole B – a až v druhom ťahu na pole A. Prípustné sú skladby dvojníkové, alebo s viacerými riešeniami. Príkladom je pomocný mat predsedu maďarskej kompozičnej organizácie, Attilu Benedeka, ktorého prvá pozícia (na diagrame) má toto riešenie: 1.Vd3 Jd6 2.Vd5 Je4 mat (ťah 1.Vd3 umožní 1...Jd6 odviazaním jazdca). Úlohou riešiteľov bude nájsť riešenie dvojníka, ktorý vznikne po premiestnení Vc1 na c7.


Vzad <<  >> Vpred