Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 7. 8. 1979)


Problém č. 226

Paulus Guarinus

Florentský rukopis 1512

Mat 2. ťahom

a) na ťahu biely, b) čiernyKontrolná notácia: b. Ke6 Vf5 (2), č. Ke8 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom, dvojťažka však vznikne aj po úvodnom ťahu čierneho. Rešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 223 (Mikan): 1.Vf4 hrozí 2.Dg4 mat, 1...Kg6 2.Df5 mat, 1...g5 2.De8 mat. Tri modelové maty (prvé dva echové) a výborný úvodník.

Najmenší možný počet kameňov v priamej matovej úlohe je tri. Druhá je otázka, či možno s takýmto počtom zložiť dobrý problém. Na prvý pohľad by sa zdalo, že sotva, ale večne hľadajúci šachoví skladatelia už mnoho razy dokázali opak. Vo väčšine prípadov išlo o troj– a viacťahové úlohy, kde sa dajú uplatniť princípy českej a novonemeckej školy, ale celkom bez možností neostala ani dvojťažka. Prirodzene, v hre môže byť iba dáma alebo veža, prípadne pešiak, ktorý sa na tieto figúry premieňa. Čo dokáže veža, predviedol asi ako prvý Paulus Guarinus, šachista, o ktorom nevieme ináč nič, iba že svoj problém "uverejnil" v rukopise Forli Florentiner – a to mnohých iste veľm prekvapí – pred 467 rokmi! Nie je však vylúčené, že podobné "triky" poznali už aj arabskí autori mansúb z prvého tisícročia nášho letopočtu.


Vzad <<  >> Vpred