Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(21. 8. 1979)


Problém č. 227

Karol Mlynka

BABY C 31. 12. 1977

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Vd5 na d3Kontrolná notácia: b. Kg1 Vh3 Vh5 Sa4 Jf3 Jf5 (6), č. Kg4 Vd5 Jf1 Pf4 f6 g7 (6), mat druhým ťahom s dvojníkom po premiestení Vd5 na d3. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 219 a 220 vyhrávajú: Václav Bednář z Košíc, M. Dobrucký z Bratislavy, Tibor Lenčucha z Trstenej, Andrej Radič z Levoče a František Šiška z Nových Zámkov.

Riešenie problému č. 224 (Opalek): Zdanlivé hry 1...Sf6~ 2.Jeg5 mat, 1...S:e5 2.Jfg5 mat, intencia 1.Sd4 tempo 1...Sf6~, S:d4, Je1~, J:f3 2.Jfg5, Jeg5, Dd3, d3 mat (a ďalšie varianty), žiaľ, úloha má aj vedľajšie riešenia 1.Ka6, Kb6, J:f4, ako ukázal počítač (podľa programu spracovaného Ivanom Jarolínom z Bratislavy).

V poslednom čase sú čoraz častejšie správy o používaní počítačov pri skúšaní korektnosti šachových problémov, a to aj viacťahových, prípadne samomatov, pomocných matov, reflexných matov a pod. Niektoré zjednodušené programy na veľmi rýchlych počítačoch dokážu vyriešiť dvojťažku za 2–3 sekundy a trojťažku za čas približne 5– až 10–násobný. Už dnes sú počítače vynikajúcou pomôckou niektorých šachových skladateľov a treba dúfať, že v budúcnosti budú slúžiť všetkým. – Druhý príklad z turnaja BABY (ktorý v predbežnom výsledku získal 2. čestné uznanie) prešiel taktiež kontrolou počítača a na rozdiel od prvej ceny sa ukázal korektný.


Vzad <<  >> Vpred