Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(28. 8. 1979)


Problém č. 228

Ofer Komai

1. pochvalná zmienka

Izraelský okružný turnaj 1974

Biely remizujeKontrolná notácia: b. Kd1 Vg4 Sg1 Jg2 Ph4 (5), č. Kd3 De5 Sg5 Ph2 (4), biely začne a vynúti remízu. Prvá polovica riešenia je táto: 1.Je1+ D:e1+ 2.K:e1 S:h4+. Zvyšok pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 221 vyhrávajú: Milan Filka z Bratislavy, Dušan Linkeš z Trenčína a Ján Košár z Popradu.

Riešenie problému č. 225 (Rinck): 1.Db6+ Kd6 2.Dc5+ Ke5 3.Dd4+ Kf4 4.De3+ Kg3 5.Df2+ Kf4 6.g3+ D:g3 7.De3+ Ke5 8.f4+ D:f4 9.Dd4+ Kd6 10.e5+ D:e5 11.Dc5+ Kc7 12.d6+ D:c6 13.Db6+ K:b8 14.c7+ D:c7 15.Da7 mat. Pôsobivá "systematická" idea.

Najväčšou súčasnou udalosťou kompozičného šachu je vypísanie II. svetovej súťaže v skladaní šachových problémov. Aby sme zlepšili informovanosť o tomto podujatí, na ktorom sa môžu zúčastniť všetci československí šachisti, prerušíme na istý čas naše "seriály" a venujeme sa príkladom na jednotlivé témy. Začíname štúdiami, ktorých téma znie takto: V priebehu riešenia alebo pokusu sa uskutoční najmenej jedna premena pešiaka na dámu (bielu alebo čiernu), po ktorej vznikne bezprostredný pat. V bulletine Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach je uvedený tento príklad.


Vzad <<  >> Vpred