Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(18. 9. 1979)


Problém č. 231

Edward Boswell a Georg Thomas

Springaren 1956

Samomat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ke4 Dd6 Va6 Sa3 Sd3 Jc5 Je7 Pb2 e3 f3 f5 (11 kameňov), čierny Kb5 Vb4 Sa2 Jc4 Pa4 b3 c6 e5 f6 (9 kameňov), biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr druhým ťahom. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 222 a 226 vyhrávajú: Alojz Ficek z Bytče, Pavel Hudec z Topoľčianok, Roman Chladný z Vrútok, Michal Méri z Dunajskej Stredy, Vladimír Štvrtecký ml. z Nových Zámkov a Karol Varady z Vyšných Hágov.

Riešenie problému č. 228 (Komai): 1.Je1+ D:e1+ 2.K:e1 S:h4 3.Vg3+! S:g3+ 4.Kf1 h1D pat. Ide o modelový pat (každé pole okolo č. kráľa je kryté jediným spôsobom) – je zrejmé, že takéto paty bude hodnotiť rozhodca súťaže vyššie.

V samomate biely začína a donúti čierneho dať mat najneskôr daným počtom ťahov. Je to výzva na prvý pohľad nezmyselná, ale už v stredoveku prišli na to, že umožňuje uskutočniť mimoriadne zaujímavé kombinácie. Pre II. svetovú súťaž boli vybrané trojťahové samomaty a takáto téma: Ten istý biely kameň je viazaný najmenej dva razy, pričom sa môže priviazať sám, alebo čiernym kameňom. Pre ľahšie pochopenie uvádzame dvojťahový príklad a prezradíme jeden variant: 1.De6 tempo 1...Sb1 2.D:c4+ a čierny musí dať mat 2...V:c4, v ktorom je viazaný biely strelec. Ako prebehne druhý variant?


Vzad <<  >> Vpred