Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 4. 3. 1980)


Problém č. 254

Tivadar Kardos

Deutsche Schachzeitung 1971

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Dh4 na b8

c) Dh4 na h2Kontrolná notácia: biely Kd3 Dh4 (2 kamene), čierny Ka3 (1 kameň), biely začne a dá mat druhým ťahom, ďalšie dvojťažky vzniknú po premiestnení bielej dámy na b8, resp. h2. Riešenia všetkých troch pozícií pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 251 (Lindner): 1.d6 Se6 2.d5 Jg6 mat. Prirodzene, to je len schéma a nie plnohodnotný pomocný mat.

Náš 26–rubrikový "seriál" príkladov na témy II. svetovej súťaže v kompozičnom šachu (č. 228 – 253) poskytol šachovým skladateľom iste dosť podkladov a inšpirácie pre vlastnú tvorbu. Je síce možné, že príležitostne uverejníme ďalšie príklady alebo informácie o svetovej súťaži, záujemcov však upozorňujeme, že Sekcia kompozičného šachu ŠZ ÚV ČSVTV vydá podrobné propozície a pošle ich každému, kto si o ne napíše (adresa: ŠZ ÚV ČSZTV, Na poříčí 12, 115 30 Praha 1).

Dnes sa teda vraciame k našim minulým seriálom a uverejňujeme ďalšiu miniatúrku – tentoraz dvojťažku vo forme trojníka od známeho maďarského autora Tivadara Kardosa.


Vzad <<  >> Vpred