Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 8. 4. 1980)


Problém č. 257

Stepan Cyrulik

I. cena

Zviazda 1975

Mat 5. ťahomKontrolná notácia: biely Ka7 Dh8 Pb4 (3 kamene), čierny Ka1 Sa2 Pb2 b3 (4 kamene), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 249 vyhrávajú: Priska Gönczölová z Kolárova, Ladislav Salai jr. z Martina a Vincent Tinák z Nových Zámkov.

Riešenie problému č. 254 (Kardos): a) 1.Kc2 Ka2 2.Da4 mat, b) po premiestnení Dh4 na b8 1.Kc3 Ka2, Ka4 2.Db2, Db4 mat, c) s dámou na h2 1.Kc4 2.Da2 mat. Malá "štúdia" na tému, čo možno urobiť s tromi kameňmi vo dvojťažke.

Pravda, dáma v spolupráci so samým kráľom (a pri nezištnej pomoci pešiaka) vie robiť aj hotové divy – ak je tých ťahov viac ako dva. Dnes sme pre našich riešiteľov vybrali výnimočne päťťažku menej známeho sovietskeho skladateľa S. P. Cyrulika, ktorá zaujme nielen pohybmi iniciatívnej dámy, ale aj decentnou opatrnosťou kráľa. Tak napríklad nevedie k cieľu 1.Kb6?, nie pre 1...Sb1 2.Da8+ Sa2 3.Dh1+ Sb1 4. tempo Ka2 5.Da8 mat (alebo aj ináč), ale pre 1...Kb1!, po čom sa nepodarí ani pokus 2.Dc3 Ka1 3.Dd4 Sb1 4.Dg1 Ka2! – a dáma sa nedostane na a7. Ako teda na to?


Vzad <<  >> Vpred