Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(25. 3. 1980)


Problém č. 256

Henri Rinck

Deutsche Schachzeitung 7. 1905

Biely remizujeKontrolná notácia: biely Kb8 Vb6 Jh6 (3 kamene), čierny Ka2 Jg7 Ph2 (3 kamene), biely začne a aj pri najlepšej obrane čierneho vynúti remízu. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 253 (Kasparian): 1.f6 Jf3+ 2.Kf2! J:g5 3.S:g5+ K:g5 4.f7 g:h5! 5.h4+ Kg6! 6.f8S! a vyhrá (6.f8D? pat). Ten istý záver, ako v štúdii č. 247, ale sám Kasparian v komentári k svojej štúdii napísal, že Gorgiev túto tému zvládol lepšie.

V našom štúdiovom seriáli dnes pokračujeme miniatúrkou Henriho Rincka, ktorá bude mať v júli už 75 rokov. Vybrali sme ju zo zaujímavého článku o tvorbe Troického a Rincka (Šachmaty v SSSR č. 2/1980), v ktorom sa nachádza aj táto citácia slávneho ruského skladateľa štúdií, V. Platova: "Podobnosť ideí pomerne veľkého počtu štúdií Troického a Rincka hovorí o tom, že obaja skladatelia patria do jednej školy, a že Rinck, pokiaľ ide o štýl a obsah svojich skladieb, je len pokračovateľom toho smeru, ktorý definitívne ustálil Troickij. Máme preto právo nazvať Troického zakladateľom súčasnej školy a pripísať mu vedúcu úlohu v súčasnej štúdiovej kompozícii."


Vzad <<  >> Vpred