Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(29. 4. 1980)


Problém č. 260

Jan Hannelius

I. cena

E. Lindroos J. T. 1971

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ke6 Vg1 Vh1 (3 kamene), čierny Ke8 Vh8 Pf6 h3 (4 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 257 (Cyrulik): Nevyjde 1.Kb7? (1.Kb6?) pre 1...Sb1! (1...Kb1!), k cieľu vedie jedine 1.Kb8 tempo 1...Kb1 2.Dc3 Ka1 3.Dd4 Sb1 4.Dg1 Ka2 5.Da7 mat (1...Sb1 2.Dh1 Ka2 3.Da8 mat). Chutná "výberová" kombinácia.

Jednou z najznámejších postáv súčasného kompozičného šachu je Fín Jan Hannelius (nar. 7. decembra 1916), medzinárodný majster, autor mnohých pekných dvojťažiek a trojťažiek, prvý spracovateľ modernej Hanneliusovej témy, ale najmä predseda Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach (od roku 1974). Pod jeho vedením sa uskutočnili dve zasadania Komisie vo Fínsku (r. 1967 a 1979), prvá svetová súťaž v kompozičnom šachu, za jeho éry vyhralo Fínsko II. medzištátnu súťaž v kompozičnom šachu a stalo sa dvojnásobným majstrom sveta v riešení šachových problémov. Tematická oblasť Hanneliusových skladieb je pomerne široká – napríklad v poslednom Albume FIDE (1971–1973) uverejnil aj trojťahovú miniatúrku, ktorú prinášame na dnešnom diagrame.


Vzad <<  >> Vpred