Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(20. 5. 1980)


Problém č. 263

Lajos Riczu

3. čestné uznanie

Šahovski glasnik 1968

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg1 Da4 Sa1 Se2 (4 kamene), čierny Kd2 Pg2 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 257 vyhrávajú: Ján Ďurďovič z Bratislavy, Ján Šulík z Prešova a Ivan Provazník z Hodonína.

Riešenie problému č. 260 (Hannelius): 1.Vc1 hrozí 2.Vc8 mat, 1...Kf8 2.Vhg1 a 3.Vc8 mat, 1...Kd8 2.Vhd1+ Ke8 3.Vc8 mat a 1...0-0 2.Vag1+ Kh8 3.V:h3 mat. Škoda, že mat z hrozby sa opakuje vo dvoch variantoch.

Koncom minulého roku vyšla v Budapešti kniha o maďarskom kompozičnom šachu (Új Magyar sakkfeladvány antológia), obsahujúca množstvo faktografického materiálu, včítane 682 skladieb maďarských autorov. Prirodzene, v reprezentačnom výbere nie je veľa miniatúrok, predsa však sme objavili aj jednu dvojťažku: jej autorom je Lajos Riczu (nar. 1926), šachový skladateľ, ktorý síce nedosiahol veľké úspechy, zložil však vyše 1100 problémov. Dvojťažka obsahuje štyri zvodnosti (resp. pokusy), vyvrátené vždy iným ťahom kráľa, žiaľ, "iluzórne" hry nie sú dosť čisté. Plne však uspokojí bohaté a presné skutočné riešenie.


Vzad <<  >> Vpred