Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(10. 6. 1980)


Problém č. 266

László Barna

Élet és Tudomány 1972

Mat 8. ťahomKontrolná notácia: b. Kf2 Sb8 Pa2 (3), č. Kh1 Ph5 (2), biely začne a dá mat najneskôr ôsmym ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 259 a 260 vyhrávajú: František Butorský zo Žakaroviec, Pavol Mrazík zo Soblahova, Peter Ponca z Pezinka, Ján Saxun zo Sniny, Milan Sepeši z Nových Zámkov a Boďa Škerlíková zo Spišských Vlachov.

Riešenie problému č. 263 (Riczu): Zdanlivé hry 1...Kc1, Ke1 2.Dd1, Dd1 mat, pokusy 1.Db3? K:e2!, 1.Dc4? Ke3!, 1.De4? Kc1!, 1.Sh5? Kd3, riešenie 1.Sd1 tempo 1...Kc1, Ke1, Ke3, Kd3 2.Dc2, Sc3, Dd4, Dd4 mat. Zámena dvoch matov, spolu 3 modelové maty, jednoznačné vyvrátenie pokusov – zo všetkého trocha.

Pojem "ťažkosť riešenia" nebol dosiaľ presne definovaný a teoretici kompozičného šachu sa ním exaktne nezaoberali. Dve veci sú však isté: na ťažkosť riešenia priamej matovej úlohy má vplyv počet a druh kameňov, ako aj počet ťahov. Problémy s väčším počtom kameňov sa všeobecne riešia ťažšie, to však neplatí pre každý prípad. A pokiaľ ide o počet ťahov, tam sa dokonca zdá, že krivka ťažkosti bude mať maximum okolo piatich–šiestich ťahov. Je veľmi pravdepodobné, že trojťažka so silným bielym figúrovým obsadením bude pre riešiteľov ťažšia ako osemťažka so strelcom a bielym pešiakom na základnom rade – aj keď treba podotknúť, že počítače by sa "vyjadrili" opačne.


Vzad <<  >> Vpred