Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(22. 7. 1980)


Problém č. 269

Otto Dehler

Deutsche Schachzeitung 1924

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kc2 Jd3 (2 kamene), čierny Ka2 Pa3 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Problém je zaujímavý najmä tým, že obsahuje zdanlivú hru: keby začínal čierny, dostal by mat 1...Ka1 2.Jc1 a2 3.Jb3, po úvodníku bieleho sa však situácia zmení. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 262 a 263 vyhrávajú: Ján Kovalič zo Spišskej Novej Vsi, Vladimír Krejčí z Vrchlabí, Martin Marinčák z Fulianky, okr. Prešov, Milan Mikulec z Nových Zámkov a Martin Pieš z Čičmian.

Riešenie problému č. 266 (Barna): 1.a4 h4 2.a5 h3 3.Sh2! K:h2 4.a6 Kh1 5.a7 Kh2 6.a8V Kh1 7.Kg3 a 8.Va1 mat. Zo série známych úloh s témou premeny pešiaka na vežu vyniká táto osemťažka "pridaním" obete strelca. (Dodatočná poznámka: Úplným predchodcom je deväťťažka, ktorú uverejnil niekedy okolo roku 1860 George Nelson Cheney: b. Kg3 Sd6 Pa2 (3), č. Kh1 Ph7 (2), 1.Kf2 h5 2.a4 atď.; po 1...h6 vychádza mat 5. ťahom.)

Jednou z príťažlivých oblastí kompozičného šachu boli kedysi miniatúrky, v ktorých má biely okrem kráľa samého jazdca. Dnes je už tento námet vyčerpaný na 99 (alebo aj 100?) percent, riešiteľom sa však vždy páči pre svoju jednoduchosť a paradoxnosť, keďže dobre vedia, že v partii by nikdy s takýmto materiálom nevyhrali. Autorom dnešného, už 56–ročného príkladu je nemecký šachový skladateľ Otto Dehler (1887–1948).


Vzad <<  >> Vpred