Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(29. 7. 1980)


Problém č. 270

Ivan Kiss

2. čestné uznanie

ÚV ČSZTV C 9.5.1979

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh5 Df7 Va3 Vd8 Sd2 Je8 Jf1 Pg3 (8), č. Ke4 Vg2 Sa8 Jd1 Jg8 Pb5 e5 f5 h3 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 264 vyhrávajú: Jozef Filípek z Považskej Bystrice, Peter Lakomčík zo Slovenskej Ľupče a Anton Szórád z Nitry.

Riešenie problému č. 267 (Labai): 1. zvodnosť 1.Da4? hrozí 2.D:c4 mat, 1...J:b3, S:e2 2.Jc2, J:e2 mat, 1...e4!, 2. zvodnosť 1.Dh8? hrozí 2.D:e5 mat, 1...S:e2, Jc6 2.J:e2, Jf5 mat, 1...c:b3!, riešenie 1.Vc6 hrozí 2.S:c5 mat, 1...Jc6, J:b3 2.Jf5, Jc2 mat, 1...e4, c:b3 2.Dh8, Da4 mat. Zámena obranných motívov typu OM–32–32 v spojení s Kisisovou úvodníkovou témou: moderný komplex, slúžiaci medziiným aj propagácii slovenskej školy.

Veľmi mladý teraz už Popradčan Ivan Kiss, najagilnejší člen kežmarského krúžku kompozičného šachu (ktorý vedie Jozef Taraba), má za sebou prvé vyznamenanie v medzinárodnom turnaji: v silnej konkurencii oficiálnej súťaže Sekcie kompozičného šachu ŠZ ÚV ČSZTV získal druhé čestné uznanie! Obsahom jeho dvojťažky je taktiež zámena obranných motívov, ale vo dvoch fázach a štyroch variantoch – treba si všimnúť zvodnosť 1.Kg5?


Vzad <<  >> Vpred