Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 1. 7. 1980)


Problém č. 267

Zoltán Labai

IV. cena

ÚV ČSZTV C 9. 5. 1979

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kc7 Da8 Vd6 Ve2 Sb6 Sh7 Je1 Jg3 Pb3 b5 d2 (11 kameňov), čierny Kd4 Dh1 Sf1 Ja1 Je7 Pb2 c4 c5 d5 e5 (10 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 261 vyhrávajú: Dušan Doliak z Prešova, František Paluška z Michaloviec a Marcel Pernica z Handlovej.

Riešenie problému č. 264 (Labai): Päť zvodností 1.a4, e4, Dg1, Sa6, Se6? viazne postupne na 1...b:a3 e.p., f:e3 e.p., c1, Kd5, Kb5! a po tematických obranách 1...b5, d5 vedie k matom 2.a:b5, Sb5 – Sd5, e:d5 – Ja5, Dg6 – Sb7, D:c2 – D:c2, Sd7. V riešení 1.D:c2 (tempo) sa objaví ďalšia zámena matov: 2.Se6, Sa6. Šesťfázová zámena dvoch matov, symetrická a preto trochu schematická, ale napriek tomu výborná. Za zmienku stojí ešte "zámena funkcie" ťahov Sa6, Se6, D:c2.

Aj štvrtú cenu v oddelení dvojťažiek uvedeného turnaja vyhral Zoltán Labai, jej obsah je však celkom iný a "modernejší": Treba dôkladne preanalyzovať zvodnosti 1.Da4? a 1.Dh8?, všimnúť si obranné motívy jednotlivých variantov a celý obsah, včítane vyvrátení, porovnať s riešením. Čo vyjde?


Vzad <<  >> Vpred