Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27. 5. 1980)


Problém č. 264

Zoltán Labai

II. cena

ÚV ČSZTV C 9. 5. 1979

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka7 Dc1 Vf7 Sc4 Jb3 Je8 Pa2 d3 e2 f3 (10), č. Kc6 Ja8 Pb4 b6 c2 c7 d6 f4 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín s označením ŠACH. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 261 (Salai jr.): 1. zvodnosť 1.Sd5? hrozí 2.V:e4 mat, 1...Sc3 (odviazanie Sd3) 2.Sf2 mat, 1...Je5 (prerušenie pohybu matovej figúry) 2.Sf4 mat, vyvrátenie 1...Vh4!, 2. zvodnosť 1.Da3? hrozí 2.D:c5 mat, 1...Sc3 (priame napadnutie matovej línie), 1...Je5 (odviazanie Je4) s tými istými matmi, vyvrátenie 1...Vh5!, riešenie 1.Sc4 hrozí 2.D:d3 mat, 1...Sc3 (prerušenie pohybu matovej figúry), 1...Je5 (priame napadnutie matového poľa). Cyklická zámena troch obranných motívov vo dvoch variantoch a troch fázach.

Súťaže Šachového zväzu ÚV ČSZTV prilákajú každé dva roky množstvo výborných skladieb od autorov z mnohých štátov a zároveň veľmi dobre reprezentujú úroveň nášho kompozičného šachu. Brožúra s predbežným výsledkom zatiaľ poslednej z týchto súťaží vyjde azda na jeseň, my však už teraz môžeme predstaviť našich úspešných skladateľov dvojťažiek. Výborný výsledok dosiahol predovšetkým Zoltán Labai z Milanoviec, okr. Nové Zámky (nar. 1. októbra 1942), keď vyhral II. aj IV. cenu. Prvú z týchto úloh, ktorá mohla pokojne aj zvíťaziť, predstavujeme na dnešnom diagrame: treba si všimnúť 5 zvodností, z toho 2 pešiakom, 2 strelcom a 1 dámou.


Vzad <<  >> Vpred