Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 8. 7. 1980)


Problém č. 268

Vladimír Pachman

1. čestné uznanie

Thèmes 64 1972

Biely remizujeKontrolná notácia: b. Kg6 Sa6 Jd4 Je6 (4), č. Ka8 Jc1 Pb2 (3), biely začne a aj pri najlepšej obrane čierneho vynúti remízu. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 265 (Benkő): Uviedli sme už, prečo nevedie k cieľu 1.Sd6? ani 1.Se5?, hlavným tematickým pokusom je však 1.Sg3!? Čierny sa ale nedá nachytať (1...K:g3? pat) a zahrá 1...Va1+! 2.K:f2 Va2+ s ďalším K:g3. Jediná cesta k remíze preto vedie cez 1.Sc7! Vb2 2.Sd6 Vc2 3.Se5 Vd2 4.Sf4 Ve2! 5.Sb8! Ve8 6.Sg3! (až teraz) K:g3 pat – lebo veža zo stĺpca e už stratila možnosť diaľkového šachovania. Je to veľmi dôvtipná a poučná štúdia.

Nedávno vyšla zbierka 500 problémov veľmajstra Vladimíra Pachmana (nar. 16. apríla 1918), nesporne najúspešnejšieho žijúceho československého šachového skladateľa. Hoci jeho doménou sú predovšetkým trojťažky a štvorťažky s modelovými matmi, vynikajúce skladateľské schopnosti preukázal aj v dlhších úlohách, pomocných matoch a nie na poslednom mieste aj v štúdiách. Tých je v zbierke 36 – a medzi nimi aj chutná "drobnosť" na tému pozičnej remízy, ktorú vidíte na dnešnom diagrame. Biely nemôže zabrániť premene čierneho pešiaka? preto si zvolí iný "plán": 1.Jc7+ Kb8! (po 1...Ka7 by prišlo 2.Jb5+ K:a6 3.Jc3) 2.Jd5! b1D+ – a teraz nejde 3.Kg5? pre Ka7 4.Sc8 Ka8! 5.Jc6 Db5! s priviazaním jazdca. Po správnom treťom ťahu to však už bude celkom jednoduché.


Vzad <<  >> Vpred