Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 5. 8. 1980)


Problém č. 271

Š. Todek

1134 Pravda 7. 3. 1980

Biely vyhráKontrolná notácia: biely Kh6 Pb7 c6 e5 (4 kamene), čierny Kb8 Pb6 c7 e7 f7 (5 kameňov), biely začne a aj pri najlepšej obrane čierneho vynúti výhru. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 268 (Pachman): 1.Jc7+ Kb8 (1...Ka7 2.Jb5+ a 3.Jc3) 2.Jd5! b1D+ 3.Kh6! (hrozí 4.Jc6+ Ka8 5.Jc7 mat, nešlo 3.Kg5? Ka7 4.Sc8! 5.Jc6 Db5! s väzbou jazdca) 3...Ka7 4.Sc8 (hrozí to isté, čo predtým) 4...Kb8! 5.Sa6 atď. – večné opakovanie matovej hrozby. Ukážka toho, že aj z pomerne jednoduchej a krátkej myšlienky možno vyťažiť pôsobivý efekt, ako aj vyznamenanie v medzinárodnej súťaži.

Že pešiakové koncovky skrývajú v sebe mnoho záludností, o tom sa presvedčil už nejeden šachista. A s obľubou sa im venovali aj mnohí skladatelia štúdií (z našich predovšetkým pražský majster Artur Mandler). Hoci je táto oblasť dnes už veľmi "obohraná", predsa ešte dáva isté možnosti a môže poslúžiť aj ako prostriedok tréningu mladých štúdiárov. Štefan Todek z Liskovej pri Ružomberku je jedným z nich; jeho skladba na dnešnom diagrame svedčí o poctivom prístupe k ťažkej skladateľskej robote.


Vzad <<  >> Vpred