Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(26. 8. 1980)


Problém č. 274

Luděk Sedlák

Zvláštna cena

Šachové umenie 1975

Biely remizujeKontrolná notácia: biely Kd8 Jb2 Jg6 (3 kamene), čierny Kh1 Vf1 Pf3 (3 kamene), biely začne a aj po najlepšej odpovedi čierneho remizuje. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 267 vyhrávajú: Imrich Bandžuch zo Spišských Vlachov, Milan Jamriška z Partizánskeho a Dezider Turček z Levíc.

Riešenie problému č. 271 (Todek): 1.e6! f:e6 2.Kg5 b5 3.Kf4 b4 4.Ke3 (e4) b3 5.Kd3 e5 6.Kc3 e4 7.K:c3, 4...e5 5.Kd3 e6 6.Kc4 e4 7.K:b4 e3 8.Kc3 e2 9.Kd2, po pokuse čierného opakovať ťahy 2...Ka7 biely kráľ najprv vezme Pe6, potom prejde na a6, čím donúti čierneho k ťahu pešiakom e7, potom vezme aj jeho, vráti sa na e6, vezme Pb5 atď. Najpôsobivejší je iste úvodník.

V nedávno vydanom Albume FIDE 1974–1976 nás najlepšie reprezentovali štúdiári. Prvé body do svojho albumového hodnotenia získal mladý šachový skladateľ Luděk Sedlák za dve štúdie. Jedna z nich je na dnešnom diagrame. Boj dvoch jazdcov proti veži, resp. dáme je pre riešiteľov ťažkým orieškom, preto základnú časť riešenia uvedieme: 1.Je5 f2 2.Jg4 Vd1+! 3.J:d1 f1D 4.Ke7!! Po tomto ťahu sa biely ubránil všetkým, snahám čiernej dámy – ako bude pokračovať po 4...Da6?


Vzad <<  >> Vpred