Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 2. 9. 1980)


Problém č. 275

Touw Hian Bwee

Schakend Nederland 1976

Mat 2. ťahom, pozri textKontrolná notácia: a) b. Kg4 Vb7 Vf3 Jb3 Jf7 (5), č. Kd5 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Pozície b) c) d) s tou istou výzvou vzniknú po premiestnení bieleho kráľa na e2, a6, c8. Riešenia všetkých 4 pozícií pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín s označením ŠACH. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 272 (Pachman): 1.De3 hrozí 2.Jg5 Kh4 3.Df4 mat, 2...Kh2 3.Df2 mat (nečisté echo, lebo polia g4, resp. g2 sú napadnuté dva razy), 1...K:h3 2.Dg5 Kh4 3.Dg4 mat, 2...Kh2 3.Dg2 mat (tieto maty sú síce modelové, ale menej zaujímavé), 1...Kh4 2.Sg2 g5 3.D:g5 mat, 1...Kh2 2.Sg4 g5 3.Dg1 mat (napokon "čisté" a najkrajšie echo). Aj vo využívaní materiálu je V. Pachman veľmajstrom.

V nedávno vydanom Albume FIDE 1974–1976 dosiahol opäť výborný výsledok indonézsky skladateľ Touw Hian Bwee (so 14 bodmi je štvrtý najúspešnejší po Rudenkovi, Goumondym a Gurgenidzem, celkove už nazbieral takmer 60 bodov!). Touw (priezviská sa v indonézštine píšu na prvom mieste, podobne ako v čínštine alebo maďarčine) má 36 rokov a niekoľko rokov pracoval v NSR, dnes však už doma pokračuje vo svojich kompozičných úspechoch. V uvedenom albume je autorom jedinej miniatúrnej dvojťažky, ale tá stojí za to: vo forme štvorníka je v nej spracovaná štvorfázová zámena štyroch hier, a to ešte s opakovaním štyroch matov! Už teraz počujeme kritické hlasy o formalizme, ale vyriešte a povedzte, či to nie je pekné...


Vzad <<  >> Vpred