Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(30. 9. 1980)


Problém č. 278

Alexandr Grin

I. cena

Memoriál Lockera 1974

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kb8 De5 Sf5 Pe6 (4 kamene), čierny Kg8 Sh6 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dokončenie riešenia v zmysle uvedeného textu pošlite na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH, do 10 dní. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 275 (Touw): 1.Vd3+, 1...Kc4, Kc6, Ke6, Ke4 2.Je5, Jd8, Vd6, Jc5 mat, s b.Ke2 1.Vf5+ a po rovnakých obranách 2.Vc5, Ja5, Jd4, Jd6 mat, s b.Ka6 1.Vd7+, 2.Vd4, Je5, Jc5, Jd2 mat, s b.Kc8 1.Vb5+, 2.Jd6, Jd4, Ve5, Jg5 mat. Jeden z vrcholov v optických zámenách hier – opakujú sa maty Je5, Jd6, Jc5 a Jd4, každý dva razy.

Album FIDE 1974–1976 prináša opäť množstvo materiálu, či už problémového, alebo problematického. Niekedy je to aj otázka kvality uverejneného problému, takže čitateľ vlastne ani nevie, aké boli kritériá rozhodcov. Pozrime si napríklad prvú miniatúrnu trojťažku, ktorej autorom je známy nestor sovietskych šachových skladateľov, moskovský profesor a doktor vied Alexandr Grin, vystupujúci aj pod menom Guľajev (nar. 20. 10. 1908): Riešenie problému je v publikácii zaznamenané lakonicky: 1.e7 Lg7, Lf8 2.e8D+, Dh8+. Vznikajú dve otázky: či sú to skutočne všetky varianty, alebo či redaktori zborníka "zabudli" na nejaké zdanlivé hry, zvodnosti a pod. Alebo žeby pre album stačila aj takáto trojťažka s jednou hrozbou a jedným variantom?


Vzad <<  >> Vpred