Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(21. 10. 1980)


Problém č. 281

Nenad Petrović a Werner Speckmann

Deutsche Schachzeitung 1976

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Kf7 Dh4 Se8 Jb5 (4), č. Kf5 Sa1 (2), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 275 vyhrávajú: Pavel Tichý z Bratislavy, Pavel Vakaráč zo Zvolena a Jozef Žatko z Chynorian.

Riešenie problému č. 278 (Grin): 1.e7 hrozí 2.a8D+ Sf8 3.D8e6 mat, 1...Sf8 2.Dh8+ K:h8 3.e:f8D mat. Ani pri najväčšej snahe sme neobjavili viac. Nie že by dve premeny pešiaka na dámu a jedna obeť dámy nebola chutná, ale pre Album FIDE by takýto obsah rozhodne nemal postačovať.

Prípad tejto trojťažky však zrejme nie je ojedinelý. Hneď druhá v poradí je skladba svetoznámych autorov, Nenada Petrovića a Wernera Speckmanna. Druhého z nich sme už našim čitateľom predstavili, prvý (nar. 7. 9. 1907) je jedným z dvanástich veľmajstrov v kompozičnom šachu, má mimoriadne zásluhy o rozvoj tohto odvetvia vo svete (ako predseda Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach, hlavný autor Kódexu kompozičného šachu, hlavný redaktor Albumov FIDE a časopisu Problém atď.) a je jediným skladateľom na svete, ktorý je zastúpený vo všetkých jedenástich doterajších zväzkoch Albumov FIDE. Zložil množstvo vynikajúcich problémov rozličných žánrov, ale prečo sa do posledného zväzku dostala táto trojťažka, ostáva pre nás záhadou.


Vzad <<  >> Vpred